Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MÁRIA A "MINDENSÉG KIRÁLYNŐJE"

 

 

 

           A Romai Katolikus Egyház Katekizmusa 966 pontja erről a következőképpen nyilatkozik: "Végül a szeplőtelen Szüzet - az áteredő bűnnek minden szennyétől épségben megőrzötten - földi mindenseg-kiralyne.jpgéletének végén testestül-lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségbe. Fölmagasztalta, a mindenség királynéjává tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon Fiához, az uralkodók Urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez." 

 

           Ez a fogalom, hogy Mária a „mindenség királynője”, a II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium dogmatikus konstitúció, 59; vö. XII. Pius: Munificentissimus Deus apostoli konstitúció, (1950. nov. 1.): DS 3903, vezetett be hivatalosan.

 

 

 

 

 

A Szentírás fényében:

 

szetiras-3.jpg

           Amint lehet látni a Mária „mindenség királynői” címe még a Római Katolikusok számára is egy teljesen új fogalom, amit a 20-ik század közepén hozott be hivatalosan a II Vatikáni zsinat.

          Ha végig nézzük az egész Újszövetséget, akkor megfogjuk látni, hogy a Boldogságos Máriának, a Názáreti Jézus édesanyának ilyen címet senki sem tulajdonított. A Jézus feltámadása és mennybemenetele után, a Boldogságos Máriával, név szerint csak egyszer találkozunk az Apostolok Cselekedetei első fejezet 14 igeversében. Itt Mária az apostolokkal együtt foglalatos volt az imádságban. A 4 Evangéliumon kívül csak ez az egyetlen hely ahol név szerint találkozunk Máriával és cselekszik valamit.

           A Római Egyház fenti állítását nem az Isten kijelentett szavaira alapozza, hanem önkényesen a Boldogságos Máriának a nevét felhasználva egy pogány istennői kultuszt ébresztett fel és teljesen félrevezeti a hiszékeny híveit.

           Az Ó Szövetség beszámol egy „ég királynőről”, akinek áldoztak a zsidó nép egy része és utálatos volt az Isten előtt. Jeremiás próféta könyve 5 alkalommal említi az „ég királynőjét”.

           Nézz meg 2 közülük és vedd észre, hogy az Úr Isten mennyire utálta azt amit a zsidó nép tett:

1. Jeremiás 7,18: „A fiak fát szedegetnek, az atyák gyújtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy Az ég királynőjének béleseket készítsenek, és az idegen isteneknek italáldozatokkal áldoznak, hogy engem felingereljenek.” –mondja a Mindenható”.

 

2. Jeremiás 44:17: „.... azt cselekedjük … hogy füstölő áldozatot viszünk az ég királynéjának, és néki italáldozattal áldozunk, miképpen cselekedtünk mi és a mi atyáink és a mi királyaink és a mi fejedelmeink …” (ezt az eltévedett engedetlen és nyakas nép mondta, mikor fel lett szólítva, hogy ne tegyék azt ami a Magasságos Isten szemébe utálatos).

isten-haragja.jpg

 

           A fent említett igékben az Isten megmutatja Jeremiás prófétának a választott nép utálatos cselekedetét, amivel áldoztak egy női istennőnek akit az ige az „ég királynőjének” említ és elküldi a prófétát, hogy figyelmeztesse őket, de a második ige bemutatja a nyakas népet, aki nem akarja felhagyni az utálatos áldozat vitelt ennek az „ég királynőnek”.

           Szóval jóval a Boldogságos Mária megszületése előtt, a pogányságból átvett „ég királynőjét” már nagy tiszteletben részesítette a zsidó nép elpártolt része és az Isten ítéletét vonták magukra.

          Máriára még a „rózsafüzér királynő” és az „angyaloknak királynéja”, címeket is szokták a Római Katolikusok használni, de ezeknek sincsen semmi közük a Bibliai Máriával. A rózsafüzérnek semmi köze az igazi keresztyénséghez, az angyaloknak pedig nem „királynőjük” van, hanem a Biblia több helyt az Urat „Seregek Urának” jelentik ki.

 

           A mai Római Egyházrendszer által kijelentett „Mindenség Királynéjának” sincsen semmi köze a Bibliához, sőt rátámad az Atya Isten mindenséget megteremtő hatalmára (1 Korinthus 8:6) és a Jézus Krisztus mindenséget fenntartó hatalmára (Zsidók 1:3).

           A Biblia Istene nem támogatta az Ó Szövetségben sem az „ég királynéja” kultuszát, sőt nagyon megbüntette a zsidókat ezért a dologért és ma sem támogatja a „mindenség királynője” túlzott tiszteletét és eljön az ítélete a mai hazugságok miatt is.

           Az Ő ítélete nem késik és el sem sieti a dolgokat. Szereti az embert de utálja a hamisságot és hosszan tűr, hogy az embereknek legyen idejük megtérni Ő Hozzá és elfordulni a hazugságoktól.

           Ezért ha te is aki olvasod ezeket és részt vettél ilyen meg olyan „Mária kultuszos” rózsafüzéres imádatokban, zarándoklatokban, szobrok előtt való leborulásokban szertartásos dolgokon, a legjobb ha elhagyod az emberek kitalálta pogány eredetű hazugságokat és az Élő Istenhez és az Úr Jézus Krisztushoz fordulsz, addig amíg nem lesz késő.

            Elégedjél meg a Bibliával, mert hidd el teljesen elég, hogy megismerd személyesen az Urat és örök életet nyerj, ne keresd a Bibliától idegen tanításokban és gyakorlatokban a lelked nyugalmát, mert nem fogod megtalálni. Hidd el tapasztalatból beszélgetek. Csak az Úr Jézus tud adni igazi és tartós lelki nyugalmat. Ő ma is hív magához: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugtatlak titeket vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelketeknek.” Máté 11:28,29

 

Áldjon meg ebben a Jóságos Isten.

 

 

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29498
30 nap: 321
24 óra: 12