Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MÁRIA "SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

 

 

 

  1. Ezt az ünnepet 1140-ben vezették be, és azóta ünnepeli a Római Egyházrendszer a Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepét.

  2. A 13-15 századokban viták voltak a Dominikánus és a Ferences szerzetes rendek között a szeplőtelen fogantatás kérdésében.

 

          1854- ben pedig, 9 Piusz pápa kijelenti Mária makulátlan szűzi fogantatásának dogmáját, ami így hangzik:

A Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának első pillanatában a mindenható Isten egyedülálló kegyelme és kiváltsága Jézus Krisztusnak, az emberi nem Megváltójának érdemeire való tekintettel az eredendő bűnnek minden szeplőjétől érintetlenül megóvta.”

 

 

           A mai Római Katolikus hivatalos Katekizmusban pedig így van ez megfogalmazva a 491-es és a 493-as pontoknál:

  1. 491-es pont „A [Római Katolikus] Egyházban a századok folyamán vált tudatossá, hogy Mária, aki Istentől “kegyelemmel teljes”, fogantatásától fogva megváltott volt.

 

      2. 493-as pont „…Isten kegyelme által Mária egész élete folyamán mentes maradt minden személyes bűntől.

 

 

A Szentírás nyagyítójának fényében:

biblia-nagyito.jpg

           A Máriának tulajdonított „szeplőtelen fogantatás” gondolata, amelyet a Római Katolikus rendszer képvisel, nem a Bibliából ered sem az apostolok utáni első századok egyház vezetők tanításából, hanem az évszázadok során ismerték fel egyesek ezt a dolgot, amit majd 1140-től kezdtek ünnepelni. Ezt meglehet látni tisztán a 491-es pontban.

           Ennek a kifejezésnek, ahogyan ez a Római rendszerben előfordul, semmi köze Jézus Krisztusnak szűztől való születéséhez, hanem Máriának saját anyjában történt fogantatásáról beszél.

 

           Ezzel a dogmával a Romai Katolikus Egyház kijelentette hivatalosan, hogy Mária az áteredendő bűntől mentesen született.

          A Biblia pedig kijelenti azt, hogy minden ember vétkezett: “Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” Rómaiakhoz írt levél 3:23

 

           És a Boldogságos Mária is csak egy egyszerű ember volt.

           A Biblia ki jeleni azt is, hogy az egyetlen ember aki ezen a bolygón járt és jár és nem volt bűne az csak az Úr Jézus Krisztus.

 

           A Boldogságos Szűz Máriáról az ige kijelenti, hogy “kegyelembe fogadott ”, “kegyelemmel teljes”.

           Mit is jelent ez, ha nem mást mint azt, hogy teljes kegyelmet nyert Ő is az Istentől vagy azt, hogy őt is az Isten az Ő kegyelmében fogadta.

 

           Kinek van szüksége kegyelemre? Ki szorul Isten kegyelmére, ha nem minden olyan ember aki bűnben születik, van vagy él.

           A kegyelem az Isten mélységes sajnálatát fejezi ki az ember iránt. Ő megbocsájt az embernek azért mert Ő így akarja és mert szereti az embert, nem azért mert az ember megérdemelné. Ez a kegyelem.

 

           A Boldogságos Szűz Máriáról az ige azzal, hogy kijelenti azt, hogy “kegyelembe fogadott ” vagy “kegyelemmel teljes” azt jelenti, hogy Isten mentesítette őt is a bűneitől.

           Ez meglátszik a Lukács evangéliuma első fejezet 30-as verséből is, ahol a zavarba jött Szűz Máriának az angyal a következőket mondja: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél”.

 

           Annak ellenére, hogy a Boldogságos Szűz Mária kegyelmet talált az Istennél, Krisztus születése után áldozatot mutatott be a bűnökért, betöltve tökéletesen az Isten törvényét:

Lukács evangéliuma 2:22-24:Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva: az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú az Úr szentjének hívatik; s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.

 

           Most ha megnézzük az Úr törvényét, hogy miért is kellet még Máriának is áldozatot bemutatni, akkor tisztán kiderül, hogy az egyik gerlice bűnökért való áldozat volt.

 

Leviták könyve 12:7 és 8 -as versek

Ez az asszonyra vonatkozó előírás, aki fiút vagy leányt szül. Ha nincs annyi pénze, hogy egy bárányt vegyen, akkor hozzon két gerlét vagy két galambot: egyet égőáldozatnak, egyet pedig bűnért való áldozatnak. A pap végezze el fölötte az engesztelés szertartását, s akkor megtisztul.”

 

           Most mindenki következtethet egyedül, hogy a Római Egyház tanítása a Bibliai Boldogságos Máriával kapcsolatosan megegyezik-e az Isten írott szavával vagy sem.

           Ezeket az igeverseket sohasem fogod hallani egy Római Katolikus pap szájából, úgyhogy arra buzdítalak, hogyha a Római Katolikus Egyház tagja vagy, vedd a Bibliát bátran a kezedbe és olvassad imádkozva a Szentlélek segítségéért az Úr Jézus nevében, hogy adjon a magasságos Isten lelki világosságot, hogy meg tudd érteni helyesen az Isten szavát.   Hidd el ha alázattal és imádságos lelkülettel olvasod a Bibliát, az Isten megnyissa előtted is csodálatosan az írott igéjét és meg fogod érteni tisztán az Isten akaratát a te életedre is.

 

 A Jóságos Atya adja meg ezeket minden őszintén Őt kereső embernek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29498
30 nap: 321
24 óra: 12