Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MAGAMRÓL

Jómagamról annyit, hogy Nagy Antalnak hívnak és 30 éves koromig éltem a bűneimben, látszólag nagyon jól.

Egy olyam családban nőttem fel, ahol az Istenről nem sokat beszéltek a szüleim.

Inkább apámtól hallottam többet Róla, mert sokat káromolta.

A hittan órákat szerettem és megtanultam egy két dolgot az Istenről, az Ószövetségi és Újszövetségi történetekről és a bűnről főleg, úgyhogy tudtam pontosan azt amikor valami bűnt követek el.

De tudtam ám hinteni a púdert mindenki szemében, mert a szüleim és a kívül állok szemébe „jó gyerek” voltam. Otthon sok volt a munka és sokat is dolgoztam egész gyermek korom óta, és emellett az iskolába is elég jól tanultam.

A templomban is eljártam és szerettem oda menni amikor a sok munka miatt nem kellett vasárnap is dolgozni vagy jó volt az idő, mert elég messze laktam a templomtól.

A vallás és a boldogság keresése foglakoztatott már fiatal korom óta, úgyhogy meg próbáltam kitölteni azt a lelki ürességet amit a templomban járás és a kis vallásos életem nem volt képes kitölteni.

Mindenféle okult keleti misztikával kezdtem foglalkozni mint: harcművészet és meditációk több fajtája.

Később megragadott a New Age tanításai is, ahol az ember isteni erejét boncolgatják, ide tartoznak az „agy kontrol” technikák is, és emelet azt hittem, hogy Isten előtt kedves vagyok, mert járok a templomban. Vagyis ki próbáltam elégíteni Őt is azzal, hogy Vasárnaponként amikor lehetett megjelenek a templomban.

Voltam elsőáldozó és bérmálkozó is, de ezek nem változtattak egyáltalán a helyzeten. Betanultam egy két hit tételt, lejárt a ceremónia és folytatódhatott tovább a megszokott bűnözés, gyónás, bűnözés és megint gyónás.

Érdekes, hogy egy alkalommal amikor már kb. 18 éves voltam elbeszélgettem egy gyónás alatt egy Csíksomlyói szerzetes pappal és el mondtam neki nagy büszkén, hogy versenyszerűen verekedek és még egy két hasonló dolgot, de nem mondta egy szavával sem, hogy hagyjam abba a verekedést mert nem jó, és hogy nem igazán helyesek, hanem úgy kezelt részben, mint egy zöldfülűt.

Idővel elmélyültem még jobban a keleti misztikás dolgokban, de az Isten közbelépett és érdekes módon egy ortodox szerzetes leírásai alapján, aki párhuzamot húzott az ortodox kereszténség és a keleti vallások között, lelassította egy ideig a mélységben való zuhanásomat, mert észre vettem, hogy nem jó amit teszek.

Ezek sok küszködéssel jártak, és hullámoztak az életembe. Mikor abba hagytam, mikor még jobban gyakoroltam ezeket és még feljebb jutottam és nagyobb sikereket arattam. Ez így ment több mint 10 éven át, és ez idő alatt a templomba járást sem hagytam abban.

Mind ezek mellett belekezdtem a rózsafüzért is imádkozni és ez így ment egy jó ideig.

Ahányszor alkalmam volt, a Csíksomlyó Szűzanyát is meglátogattam a Pünkösdi búcsú alkalmával de még azon kívül is. Még több száz kilométert is letekertem biciklivel Csíksomlyóig egyik búcsú alkalmával. De ez sem változtatott a helyzeten, lejárt a búcsú és jöhetek tovább a megszokott fiatal kori bűnök.

 

De elérkezett az az idő is, hogy Isten megengedett olyan mélységeket is a bűneim vermében, hogy már nem volt kiút.

Ehhez az Isten hozzá tett egy adag félelmet is amit belém helyezett, amikor részt vettem Afganisztánban egy majdnem 7 hónapos szolgálaton, ahol egy kis orvosi csapat tagja voltam és láthattam embereket “a halál árnyékának völgyében”, és ahol feltevődött az is, hogy a holnapi nap nem jön el.

Miután onnan haza jöttem, folytattam a megszokott templomban járást a családommal együtt. De eljött egy nap, amikor részt vettem a 2013 Csíksomlyói búcsún, ami minden Pünkösd szombatján van megrendezve, ahol a szentmise végén egy lengyel pap a Jasna Góri kolostorból, arról beszélt, hogy abból a kolostorból ahonnan Ő jött, elhozta a “Fekete Madonna” másolatát, és Csíksomlyóról elfogja vinni a Babba Mária szobor másolatát. Nekem akkor feltevődött az a kérdés a fejemben, hogy: “hól nevezi a Biblia, a Názáreti Jézus édesanyát feketének”?

 

Haza érve a búcsúról, pár napig nem szabadultam ettől a kérdéstől. Elő vettem azt a Bibliát, amit akkor vettem mikor indultam Afganisztánban és kezdtem onnantól fogva olvasni a Bibliát rendszeresen.

Anélkül, hogy ismerjem a Biblia könyvei sorrendjét vagy más pontos dolgokat belőle, az első dolgokat amit megtaláltam és amik fejbe vágtak azok a következő igék voltak:

Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. 6De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Kivonulás könyve 20-as fejezet, 4-től 7-ig terjedő versek.

 

           Tovább olvasva a fejezet igeverseit, hamarosan rájöttem, hogy a fenti fejezet a 10 parancsolat fejezete, és a fenti igék a 10 parancsolat része ahogyan azt Mózesnek adta az Isten a Sinai hegyen.

          De nagy meglepetésemre én ezeket sosem hallottam a katolikus hittan órákon, ahol tanították a 10 parancsolatot és a templomban sem.

           Ekkor elő vettem a kis katolikus imakönyvemet amit olvasgattam nagyon sokszor és ahol a 10 parancsolat is bele van írva, de ezt a parancsolatot, ahogyan a Biblia írja nem találtam még röviden sem megfogalmazva, mert a többi parancsoknak is csak a rövidített változata van meg az ima könyvbe.

           Most kezdtem csodálkozni, hogy hogy is van? A Bibliában is 10 parancsolat van, az ima könyvben is 10 parancsolat van és mégis az imakönyvből hiányzik a Bibliában írt 2-ik parancsolat teljes egészébe.

           De hamarosan észre vettem, hogy meglegyen a 10 parancsolat szám szerint, az imakönyven, a Biblia 10 parancsolatának az utolsó parancsa kettőbe van osztva és így kijön a 10.

 

           Más igeversek is amiket még találtam olvasva napirenden a Bibliát, és amik figyelmeztetettek a szobrok és faragott képekkel kapcsolatban az a Jeremiás próféta 10 egész fejezete, Apostolok Cselekedete 17:24-30 és a Második törvénykönyv 4-ik fejezet, 15 és 17-es versei, amik így hangoznak: „Nos, nagyon vigyázzatok – az életetek függ tőle! ....Ne vetemedjetek hát arra, hogy istenszobrot csináljatok magatoknak, férfi vagy alakjában,....”

 

           Mint római katolikus azt tudtam, hogy mi Máriát nem imádjuk csak tiszteljük. De a Biblia azt mondja, hogy ne csináljunk női alakú szobrokat se és ne is tiszteljünk ilyeneket és ne boruljunk le ilyenek előtt.

           Most mind ezekért hatalmas kavarodás támadt bennem és el kellett döntsem kinek fogok hinni, az Istennek vagy az embereknek?

           Hamarosan rá kellett jőjek arra is, hogy az egész Biblia tele van azzal, hogy az Isten Lélek és nem lehet tapintható dolgok által észlelni Őt és nem is kéri sehol sem az egész Újszövetség, hogy tárgyak, szobrok, festmények által kellene tisztelni Őt, Máriát vagy az elhunyt szenteket.

           Jézus hoz ebben a dologba világosságot, amikor azt mondja, hogy: “...elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. 

"Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.János evangéliuma 4:23,24

 

           Eljött az a nap is amikor azt mondtam az Istennek a Bibliával a kezemben, hogy én Neki hiszek és ha a Biblia az Ő írott szava, akkor általa vezessen tovább a lelki életben. És ezt az imámot az Isten nagyon is meghallgatta.

 

           Innen keresve és imádkozva nagy meglepetésemre rá kellet jöjjek, hogy a legtöbb római katolikus tanítás, nem az Isten írott szavára alapszik, hanem emberi hagyományokra.

           Nem mentem egy időre a templomban, csak imádkoztam és kértem Isten segítségét, hogy megérthessem az Ő írott szavát.

           Olvastam minden nap a Bibliát amennyit csak az időm megengedett, és az Isten kimunkálta a megtérésemet és az újjászületésemet kimondottan a Biblia igék által.

          Most elfogadtam Jézus Krisztust mint személyes Uramnak és Megváltómnak, megbántam az Istennek személyesen a sok bűneimet és Ő megmentett, felszabadított a bűneim rabsága alól, levette a sok bűneim terhét és gyermekévé fogadott.

           Felhagytam probléma mentesen az egész okult keleti praktikákkal és ma nem kell semmi más azon kívül a lelki dolgokban, mint amit a Biblia ír.

           Az üresség érzés lassan el kezdett tünni, mert az Isten az Ő Lelkével betöltötte minden lelki szükségemet.

           Adott egy új szívet, egy Szerinte való szívet, hogy szolgáljam Őt.

           Egy boldog ember vagyok, és most sok időt töltök az Isten társaságában, imával és Biblia olvasásban, közösségben és mások segítségére szánok minél több időt, azért, hogy minél több ember megismerhesse Jézus Krisztust személyesen, úgy mint jó magam és boldog életet élhessen, az örök élet biztonságával a szívében és nem félve a holnapi naptól.

           Miután megtértem az Élő Istenhez és az Isten megmutatott több dolgot, elmentem a katolikus papomhoz, hogy rákérdezzek egy két dologra, és nagy meglepetésemre sikerült felháborodnia azt a valakit, akit tiszteltem nagyon és az Isten kiváló szolgájának tartottam. Egyszerűen csak azt kérdeztem, hogy miért van az, hogy a Biblia ír egy dolgot és mi római katolikusok nem tartjuk be az Isten rendeléseit és teljesen ellentétesen tesszük a dolgokat. Ezt több dologról kérdeztem és fel háborodott rám, kikosarazott és azt mondta egy kisé idegesen, hogy: „Megbeszéljük máskor”. 

           Én tudatlan teológiát nem végzett halandó ember, hogy is mertem megkérdezni, hogy miért nem egyeznek meg a Római Katolikus Egyház tanai a Bibliával?

 

           Várom a visszajelzéseket és esetleges kérdéseket az oldal jobb oldali e-mail címre (antalnagy83@yahoo.com).     

           Amire tudok arra megválaszolok de csak kimondottan az Isten teljes és egészséges írott szava alapján, a Biblia alapján.

            Nagyon tisztában vagyok azzal, hogy a római katolikus hívek nagyon őszinték és amit tesznek azt őszinteséggel teszik és hittel. Én is hittem teljes szívemből és "kész pénznek" vettem az egész Máriáról szóló tanítást, amit hallottam különféle búcsúkon, vagy a templomban, addig ameddig nem szólított meg az Isten és a kezembe kényszerítette a Bibliát, hogy olvassam azt.     

           Higgye el mindenki, hogy ez az oldal nem heccelésből jött létre, hanem mély sajnálatból az őszinte Római Katolikus hívek miatt, akiket megvezet egy keresztyén ruhában öltözött egyházrendszer. Mert ameddig a Római Katolikus hívek nem veszik észre, hogy hazudnak nekik, addig nem is lesz okuk, hogy keressék az Istennek az igazságait a Bibliából. Mit képzelsz drága olvasó, hogy miért nem ajánlják az egyszerű Római Katolikus híveknek, hogy olvassák a Bibliát?

          Tisztában vagyok, hogy egyes római katolikus híveknek ezek a dolgok nem fognak tetszeni és lesznek ellenvetések.          

           Kérem az ellenvetéseket csak akkor hozza fel, ha a teljes Bibliával alapozottan alá tudja támasztani. 

           Nem hiszek és nem is érdekel senki embernek a Biblia ellenes írásai, akármilyen híres vagy szent is lett volna. 

           Tudom azt is, hogy egy átlag katolikus és főleg a papok szemében én egy hiteltelen és hit-ehagyott vagyok, aki azért mert ott hagyta a Római Egyházrendszert, a pokolba fog kikötni. De higgye el mindenki, hogy nem elhagytam a hitemet, hanem megtaláltam azt Jézus Krisztusban, és megkaptam Ő általa az üdvösségemet is. És ezt annyira biztosra mondom, mint amennyire biztos, hogy az Úr az Isten. És csak ezt tudom kívánni minden egyes ember társamnak akik ezeket az oldalakat olvassák.

 

A Jóságos Isten áldjon meg minden őszinte szívű embert aki igazából keresi Őt, és védelmezze meg minden hamisságtól.

 

 

 

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29498
30 nap: 321
24 óra: 12