Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KI GYŐZTE LE A SÁTÁNT?

 

 

 

           Ebben a leírásban meg lesz vizsgálva a Biblia segítségével az a Római Katolikus tanítás, miszerint Mária legyőzte a sátánt.

 

           Ezért nézzük meg csak a Római Katolikus Egyház hivatalos hozzá állását a katekizmusból, ami a második fejezet,

3 cikkely, II rész, 489-es pontban van megfogalmazva, amit meg lehet találni a következő katolikus oldalon: http://www.katolikus.hu/kek/kek00422.html#N28

blessed_virgin_mary_crushing_devil.jpg

489. “Mária küldetését végig az egész Ószövetségen szent asszonyok küldetése készítette elő. Mindjárt a kezdetek kezdetén ott áll Éva: ő, aki engedetlensége ellenére ígéretet kapott, hogy utódai közül egy asszony le fogja győzni a Gonoszt...”

 

          Ezzel a tanítással kimondottan a “Mária ünnepi búcsúkon” lehet találkozni a prédikációk során, ahol a papok általában felolvasnak 2 igeszakaszt és nagy ámulatban szokták ejteni a hallgatóságot.

 

          Ezek az igeszakaszok lesznek a Biblia nagyítója alá téve.

 

            Fel szokták olvasni először a Jelenések 12-öt, ahol szó van egy “napba öltözött asszony-ról”, és akit bemutatnak mint Mária, aki megküzd egy sárkánnyal, aki maga a sátán.

            Azután azért, hogy alátámasztják, hogy tényleg Mária ezt a sárkányt legyőzte, fel szokták olvasni a Teremtés (1 Mózes) könyvéből a 3-ik fejezet, 15-ös igeverset, amely az a rész, ahol Isten megjövendöli a Messiást, a Szabadítót.

 

           Nézzük csak pontosabban az igeszakaszokat.

 

           A Bibliai igeszakaszok a Szent István Társulat által fordított Katolikus Bibliából a http://szentiras.hu/ oldalról lesznek bevágva, de ahol a helyzet megkéri, fel lesznek használva a kulcs igeversek a Károly Gáspár régi fordításából is a http://biblia.hu/ oldalról, és meg lesz jelölve pontosan, hogy mikor van használva ez a fordítás.

(A héber szavak a www.Biblehub.com oldalról vannak bevágva a tisztább megértés érdekében.)

 

Jelenések 12- “1. Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.

2. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott.

3. Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején korona.

4. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét.

5. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához.

6. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen ezerkétszázhatvan napig.

 

Teremtés könyve (1 Mózes könyve) 3:15“Az Úristen megkérdezte az asszonyt: „Mit tettél?” Az asszony így felelt: „A kígyó vezetett félre, azért ettem.” Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. “Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.” Katolikus Biblia fordítás

 

{Ezekre az igékre alapozva, lehet nagyon sok Mária szobrot látni, amelyet ha megfigyelünk közelebbről, akkor megláthatjuk, hogy a Római Katolikusok Máriája kígyón vagy a sátán fején áll. (példa a Csíksomlyói Babba Mária, aki a sátán fején áll}.

 

           Tovább vizsgáljuk meg közelebbről a Római Katolikus Biblia állítását a Teremtések könyvéből a 3 rész 15 igeverset, miszerint az “asszony” a kígyó fejét “széttiporja”: “Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.”

 

           Ez az igevers, ahogy a Katolikus Biblia vissza adja, ha figyelmesen elolvassuk, hogy Ő, az asszony a kígyó fejét széttiporja, első látásra úgy tűnik, hogy az asszony az, aki legyőzi a sátánt, pont úgy ahogy a Római Egyházrendszer szolgái ezt tanítják és prédikálják.

 

           De nézzük csak figyelmesen meg ugyanezt az igeverset a Károly Gáspár fordításból egy világosabb megértésért: “És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. “

 

           Ebben az igeversben az érthető, hogy az asszony magva, az az ; vagyis az asszony magva az, Aki a sátán fejére tapos.

 

            Figyeljük meg figyelmesen, hogy a két Biblia fordítás között kicsi az eltérés, de teljesen megváltoztatja az értelmét az igének első látásra.

 

            A Római Katolikus Biblia fordítás szerint úgy értődik, hogy az asszony vagyis Mária az, aki a sátánt legyőzi, a Károly Gáspár fordítás szerint pedig az Úr Jézus Krisztust jövendöli meg Isten, hogy majd legyőzi a sátánt és a fejére tapos.

 

            Most feltevődik a jogos kérdés, hogy melyik a helyes megközelítés?

 

            Azért, hogy ezt meglátjuk pontosabban, ebben az eseteben 2 szabályt kell megérteni és betartani:

 

           I. Meg kell nézni a Biblia eredeti nyelvét, vagyis a héber Bibliát és minél több fordítást, ha lehet, minél több nyelven.

 

           II. Meg kell vizsgálni, hogy ez az ige összhangban van-e teljesen az egész Bibliával és nem-e mond ellent más igeverseknek a Bibliából?

 

          1. Ha az első szabályt alkalmazzuk, akkor meg lehet látni, hogy ahol a Katolikus Biblia az Ő névmást használja és az asszonyra értődik, ott a héber nyelvű Biblia a „ névmást használja, ami egy olyan névmás, amely egy férfi nemre utal.

heber-biblia.jpg

            Azért, hogy női személyre utaljon az igeversben, a hiy’” szót kellene használnia a héber nyelv.

 

               Ez a dolog alapján is meglátszik, hogy a Római Egyházrendszer tanítása nem helyes, mert az Ő, egy férfi nemre utaló névmás, és így az asszony magvára, vagyis az Úr Jézusra tereli a figyelmet, és hogy Ő győzte le a sátánt és nem az asszony.

             Lényegileg ez az ige, Istennek az első ígérete, Ádám és Éva fele rögtön a bűnbe esés után, amikor Isten meg ígéri a szabadítást és a Szabadítót. Ez az első megjövendölése a Messiásnak, Aki az asszony magva, és nem más mind az Úr Jézus Krisztus, akit Pál apostol is úgy mond, hogy: amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek....” Galatákhoz írt levél 4:4.

 

           2. Most vizsgáljuk meg azt a tényt, hogy a Katolikus Egyház által felhasznált igeversek éspedig a Teremtés 3:15 és a Jelenések 12-ik fejezete, igazából azt mutatja-e, hogy Mária győzte-e le a sátánt és ellent-e mond vagy sem más igeverseknek a Bibliából?

 

           Ha a Teremtés 3:15-öt figyelmesen elolvassuk és oda figyelünk az Ószövetség eredeti nyelvére, akkor a Héber nyelvű szóból, tisztán meg láthatjuk, hogy nem az asszony győzte le a sátánt, hanem az asszony magva, aki az Úr Jézusra utal.

 

           Ha a Jelenések 12-öt vesszük és figyelmesen elolvassuk az egész fejezetet, akkor rájövünk könnyen arra, hogy az asszony nem arat győzelmet a sátán felett, mert az ige azt mondja, hogy az asszony a pusztában menekül. Ezt a tényt 2-szer mondja a Jelenések 12-ik fejezetben, a 6-os és a 14-es igeversekben.

 

           A Jelenések 12-ben, azok akik a sátán (sárkány) felett győzelmet aratnak, az először Mihály arkangyal az ő seregével a 7 és 8 igeversek; és azután a szentek közössége az Úr Jézus Krisztus vére által és az ők bizonyságtételükkel. Ezt a 11 igevers mondja.

 

           Aki érintett és érdekli pontosabban, kérem olvassa el nagyon figyelmesen a Jelenések 12-es fejezetét és meg fogja látni, azt, hogy a Római Katolikus Egyház tanítása nem áll meg Biblia igazsága mellett és az Isten egészséges Igéje ellent mond az egész Római Katolikus tanításnak, miszerint Mária legyőzte volna a sátánt.

 

           Tovább nézzünk pár igeverset, amelyek nagyon tisztán kifejezik azt a tény, hogy az Úr Jézus Krisztus az, Aki legyőzte a sátánt, megsemmisítette az erejét és elvette tőle azt, amivel árthat az embereknek, vagyis a halált.

 

 “Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög művét romba döntse.” János első levele 3:8

 

“…..(Jézus) így halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudniillik az ördögöt, és felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett.Zsidókhoz írt levél 2:14 és 15 

 

           Ez az ige által tisztán meglátszik, hogy az Úr Jézus Krisztus a tulajdon halálával semmisítette meg az ördögöt, és kivette a kezéből a halál kulcsait. Ezért mondja Jézus a Jelenések könyvében János apostolnak a következőket:

 

Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó 18és az élő. Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai.” Jelenések 1:17,18

 

 

           Máriának ez a hatalom nem lett adatva, Ő nem halt meg, azért, hogy, legyőzze a sátánt és kiragadja a kezéből a halál és a pokol kulcsait.

Ezt a feladatot a Mindenható Atya az Úr Jézus Krisztusra, “az Életnek Fejedelmére” bízta, az ige szerint: Az pedig, hogy ( Jézus) fölment, mi mást jelent, mint hogy előbb le is szállt a lenti földi tájakra? 10Aki leszállt, az emelkedett minden ég fölé, hogy betöltse a mindenséget.Efézusiakhoz írt levél 4:9,10

 

           Az, hogy Jézus Krisztus “az élet fejedelme” , meg lehet találni az Apostolok Cselekedetei 3:15-ben.

 

          A Boldogságos Szűz Máriát a Biblia nem nevezi meg ezzel a megnevezéssel, ő nem lett volna képes a sátánt legyőzni és a halált, amivel árthat az embereknek elvenni tőle semmi féle képpen, mert nem ő az élet forrása és fejedelme.

 

           A Boldogságos Szűz Mária, Jézus Krisztus földi édesanyja, egyszerűen betöltötte a próféciát, amit Isten több mint 700 évvel megmondott Krisztus eljövetele előtt, Izaiás (Ézsaiás) próféta 7:14 által, miszerint: “...Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” 

 

           A Boldogságos Szűz Mária betöltötte teljesen és hibátlanul az anyai szerepet és ezért minden elismerés neki, de az a tény, miszerint győzedelmeskedett ő személyesen a sátán felett, nem felel meg a valóságnak, mert ellent mond a Bibliának, az Isten szavának és elveszi a Jézus Krisztusnak, a “Dicsőség Urának” járt dicsőséget.

           Sőt árnyékot vet arra az elvégzett munkára, amit a “Dicsőség Ura” a kereszten tett értünk bűnös emberekért (1 Korinthus 2:8).

 

           Sajnos a Római Egyházrendszer az utolsó évtizedekben, különösen a II Vatikáni zsinat óta (1962-1965), egy olyan Mária női személy állít elő, amelynek csak a neve közös a Bibliai Boldogságos Máriával, mert minden Isteni tulajdonságot rá mond és ezzel az emberek figyelmét elterelik az igazi Isten tiszteletről, ami csakis az Atya Istent, a Fiú Istent és a Szentlélek Istent illet.

 

           Vannak még más igeszakaszok is, mint például az 1 Korinthus 15:55-57 és Rómaiakhoz írt levél 16:25, amelyek nagyon világoson és tisztán elmondják azt a tényt, hogy az Úr Jézus Krisztus az, Aki diadalmat szerzett és győzelmet aratott a halál felett.

 

            A Római Egyházrendszernek nincsen más igeverse, amellyel alátámasztja azt a tény, hogy Mária győzte la a sátánt, csak az az egy igevers a Teremtés könyvéből, amelynek az értelme ki van csavarva, és amely igeverset ha a héber Biblia fényében tesszük, akkor észre lehet venni, hogy téves.

 

           Hogy szándékosan fordították-e így a Szent István társulat fordítói vagy sem, azt a Magasságos Mindenható Isten ítélje meg, mert csak a Katolikus Bibliában van oly módon fordítva, hogy arra terelje a figyelmét az olvasónak, hogy az asszony tiporja a kígyó fejét.

 

           Minden más fordítás, akármilyen nyelven is tekintsük, megegyezik az eredeti héber nyelvel, miszerint az asszony magva, vagyis a Messiás az, Aki a kígyó fejére tapos. Ezt a tény meg lehetett látni tisztán a fenti igeversekben.

 

           A nagy problémája ennek a Római Katolikus tanításnak is, miszerint Mária az aki győzedelmeskedik a sátán felett, az az, hogy nem áll meg az Isten egészséges és teljes beszédének a fényében, ami a Biblia.

 

           Ez a tanítás mint nagyon sok más tanítás, ellentmondásban kerül nagyon sok igével, amik a Bibliában vannak, még ha első látásra igaznak is tűnnének.

 

           Ezért van szükség sok imádságra és Istennel való idő töltéssel, nagyon sok Biblia olvasásra és imádsággal való olvasásra, hogy Isten az Ő Szent Lelke által megnyissa az Ő kegyelme szerint a lelki szemeinket, hogy megláthassuk a Bibliai valóságot, megóvjon a hamisságtól, és megmutassa Magát az Úr Jézus Krisztus által, úgy ahogy van Ő valójában.

 

           Ezért imádkozni szükség és kérni a Mindenható Jóságos Istentől azt, hogy a Jézus Krisztus nevében adja meg a Szentlélek segítségét, és így az Ő segítségével, imádságos lelkülettel olvassuk mindennap a Bibliát kezdve az Új Szövetséggel, addig ameddig megtaláljuk Istennel, Jézus Krisztus által a személyes kapcsolatot és a lelki békénket, mert: Hűséges az Isten, aki által meghívást kaptatok Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.1 Korinthus1:9

 

           Adja meg ezeket a Jóságos Atya Isten minden kedves olvasónak, aki ezek sorok által is meg lettek szólítva az Istennek az igéi által, hogy keressék tovább az igazságot és ne hallgassanak tovább emberi kitalált haszontalan vallásos dolgokra. Az ilyenek nem visznek az üdvösség felé, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztusban vetett teljes hit, ezért hajtsuk oda a fülünket az Isten egészséges változhatatlan és teljes igéjére, vagyis a Bibliára.

 

           Jézus mondja ezt neked ma: megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.”....Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket,János evangéliuma, 8-as fejezet, 32 és 36-os versek.

egyetlen-ut.jpgÉn vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” János evangéliuma 14-es fejezet, 6-os vers

 

A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. János evangéliuma 3-as fejezet, 36-os vers Károly fordítás

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Szeptember / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 30866
30 nap: 437
24 óra: 14