Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MAGYAROK "NAGYASSZONYA"


 

 

 

 

 

           Köztudott dolog az, hogy Mária különös módon a „Magyarok Nagyasszonyának” van ismerve és a magyar népnek a védelmezője.

          Az is közismert, dolog, hogy ez azért van így, mert Szent István király ajánlotta fel a magyar népet halála előtt Szűz Máriának, azért mert nem volt trón örököse.

 

 

           Erről a jogi aktusról beszámol a történelemírás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok_Nagyasszonya Itt ez áll: Szent István király 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, a halálos ágyán a következő szavakkal ajánlotta fel Magyarországot Szűz Máriának: "Ég királynője, e világ jeles újjá szerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom."

a-magyarok-nagyassonya.png

           A későbbi történelmünkkel kapcsolatban ez áll: "A 17. században a Patrona Hungariae -eszmére alapozva alakult ki Regnum Marianum (Mária Országa) fogalma, ami kifejezte, hogy Szent István felajánlásával Szűz Mária nemcsak oltalmazója, hanem mindenkori tulajdonosa is Magyarországnak."

 

           Most tegyük ezeket egy kissé a Biblia fényébe:

           Annak akinek „Szent István Király” felajánlotta az egész magyar népet egyházastól az nem más mint az „Ég Királynője”.

           Ha kicsit utána kutatunk ennek az „Ég Királynőnek”, akkor meg fogjuk látni tisztán, hogy nem más mint egy pogány bálvány, aki utálatos a Magasságos Isten szemében.

           Jeremiás próféta ír erről az utálatos női bálványról akinek áldozatot hoztak a zsidó nép is, és csak az Isten haragját növelték és csak ítéletet hoztak a népre. Ezeket meg lehet találni a legtisztábban a Jeremiás könyve 7-es és 44-es fejezetekbe.

 

           További sorsdöntő tények: Ha egy nép felajánlja az országát és tudatosan segítséget és oltalmat várnak egy „ ég királynő” vagy "magyarok nagyasszonya" nevű bálványtól, akinek semmilyen isteni hatalma nincs, de ennek ellenére ennek az oltalma alatt érzik magukat biztonságban, akkor ez az Úr Isten szemében egy szabad akarati döntés és egy jogi aktus, amit az Isten messzemenőkig tiszteletben tart. Ennek a jogi aktusnak a következményein is szabad elgondolkozni, amik borzalmasok. Hiszen akkor Ő nem fog már ugyan abban a funkcióban mellettünk és értünk fellépni, amire a magyarok valaki mást kértek meg, akinek az országukat átadták, illetve akinek a védelmére bízták.

 

           Ha ez igaz, akkor az egész tragikus történelmünkre megvan a legvalószínűbbnek lelki hátterű magyarázat: Az államalapító István király maga adta át az egész országot és minden magyart ennek a nemlétező bálványnak, ami mögött, jól tudjuk a Biblia alapján, hogy ördögök állnak, álarcot viselve.

           Hogy az "Ég királynője" nem az a Mirjam (Mária) aki a Názáreti Jézus Krisztus anyja, az egészen biztos, hiszen Jeremiás könyvében öt helyen be van azonosítva ez az „ég királynője” valaki vagy valami, mint egy az Istennek utálatos bálvány. Ha ez igaz, akkor az országunk ezer évvel ezelőtt egy királyi dekrétum alapján egy bálvány, azaz ördögök – közvetve a sátán – hatalma, ellenőrzése és oltalma alá lett átengedve.

           Egy keresztény királynak és egy keresztény országnak pedig, amelyik azt tartsa magáról, hogy Krisztus követője, mi köze lehet az "ég királynője" nevű, Isten által mélységesen utált bálványhoz?

           Még nem kapott észbe a magyar nép vissza tekintve az 1000 éves Európai történetére, hogy valami valamiért nem megy jól? És a magyar nép egyfolytában valami és valakik miatt szenved és senyved.

 

           A történelem azt is bebizonyította, hogy amikor a magyar nép java része megtanult az Élő Istenhez kiáltani és elhagyta a pogány eredetű kultikus bálvány imádást, a templomokba nem engedték be a szobrokat és az Isten tisztelet az Biblia olvasás és Isten dicsérete lett a liturgia helyett, akkor az Isten adott szabadulást 150 év török leigázás alól.

           Az Isten nagyon hatalmasan megmutatta akkor a kegyelmét a magyar nép iránt. Tudni kell azt, hogy a magyar nép az első népek közé tartoznak, akik a saját nyelvükön olvashassák az 1500-as évek végétől az Isten egészséges és teljes szavát, a Bibliát.

           Nagy kegyelem volt ez akkor a magyar nép számára és ma is nagy kegyelem az, hogy a magyar nép szabadon olvashassa a Bibliát, csak sajnos ezt a java része a magyaroknak nem ismeri fel, a Római Katolikusoknak pedig a vezetőik nem ajánlják a Biblia olvasását, mert akkor felébredhetnek a hívek és észre vennék az Egyház hamisságait.

           Ma is a magyar nép egy része szét van szórva a szomszéd országokban és minden fajta politikai fogásokkal próbálkoznak a vezetők, hogy valamit tehessenek a szétszórt magyarok érdekében (legalább ezt így színlelik), csak éppen az Istent hagyják ki a számításból.

 

           A másik oldalon pedig a Római Katolikus úgynevezett Mária búcsú ünnepek évről évre népszerűbbek és több meg több embert csődítenek össze, akik egy Mária nevezetű istennői rangban felemelt személyt hívnak segítségül és ennek a női bálványnak a szobra előtt tisztelegnek és hajolgatnak, amit a Biblia Istene határozottan megtiltott már több évezreddel ezelőtt: „Nos, nagyon vigyázzatok – az életetek függ tőle!....Ne vetemedjetek hát arra, hogy istenszobrot csináljatok magatoknak, férfi vagy alakjában,....” Második Törvénykönyv negyedik fejezet 15-17-es igeversek. (Katolikus Biblia fordítás).

 

           Ezt a dolgot sajnos a Római Katolikus híveknek nem tanítják és mivel a legtöbbje nem olvassa a Bibliát, nem is tudják, ezért folyik el a magyar nép egy részének a vére a bálványok oltárain és ezért várják a magyarok egy jó része a segítséget olyas valakitől, aki nem segíthet és nem is képes segíteni, mert Jeremiás próféta szerint olyanok ezek a szobrok mint az uborka földön a madár ijesztők. Nem látnak, nem hallanak, járni nem tudnak, vinni kell ide oda őket és segíteni nem tudnak. (Jeremiás próféta könyve 10 fejezete ezzel a témával foglalkozik).

 

           Befejezésül csak annyit, hogy ameddig a magyar nép vezetőstől nem fordul vissza az Élő Istenhez, nem emeli a legmagasabb polcra Bibliát és annak a tartalmát nem alkalmazza az életében, addig ne várjon nagy változást.

           Ameddig a magyarság egy része a tehetetlen bálványoktól (amelyek háta mögött ördögök állnak) várja a segítséget és fel nem hagy a Mária nevezetű istennői kultusszal amiben a vallás vezetők belerángatták, addig ne várjon semmi változást a jóra, csak üres, tartalom nélküli és az Isten szemében utálatos vallásosság lesz az egész.

           Ameddig a magyar nép nem mond le és nem tagadja meg azt a generációs lelki átkot, amit az „ég királynőjének” való felajánláskor rá lett tapasztva és amivel a Római Katolikus Egyház dicsekedik, addig ne várjon áldást a Magasságos Istentől.

           Ameddig a magyar nép nem, nem tér meg az Élő Istenhez és nem tanul meg egyetemesen Hozzá és csak Hozzá kiáltani imában, nem hagyja fel a bűnös útjait, addig ne várja, hogy az Isten cselekedjen valamit az érdekében.

 

Áldjon meg a Jóságos Isten minden magyart ott ahol él és adjon minden magyarnak tisztán látást az Élő Isten egészséges szava, a Biblia alapján.

 

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29498
30 nap: 321
24 óra: 12