Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A "MÁRIA TISZTELET" EREDETE ÉS TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSE

 

 

 

 

Ma napság a „Mária tisztelete” nagyon elterjedt a „keresztyén” világban, milliók hoznak hatalmas áldozatokat, hogy ellátogassanak különféle „Mária kegyhelyekre” úgy hódolva és magasztalva a „Szent Szüzet”.

De a jogos kérdés ami felmerül az, hogy mi az eredete ennek a „Mária tiszteletnek”? Honnan ered és mióta gyakorolja a Római és az Ortodox Egyházrendszerek?

Utána lehet ennek a dolognak nézni a Római Katolikus egyház hivatalos katekizmusában, Pápai bullákban és a különféle zsinatok irataiban, például a Niceai, Trenti, a Baltimouri zsinatok iratait, amiket követte az I Vatikáni zsinat és nagyon is megerősíti a II Vatikáni zsinat, amik a Római Katolikus Egyházrendszer hivatalos hozzá állásai a vallásos dolgokra nézve.leborulas.png

Mert még maguk a Római Katolikus teológusok is kertelés nélkül beismerik, hogy a “Mária tisztelet” alig-alig volt kifejlődőben az első 3 évszázadban.

Főként az Efézusi Zsinat (431), óta fejlődött ki csodálatos mértékben Isten népének Mária iránti tisztelete” állítja a 66 cikkely, állapítja meg a “Mária-tiszteletről” szóló dokumentum a II Vatikáni Zsinaton. Ugyanezt meg lehet találni a Katolikus Enciklopédiában is

 

Az első, biztosan kimutatható Mária-ünnepet Kr.u 500 körül tartották. És Bartman, Római Katolikus teológus is állítja, hogy csak a 4. század végéről maradt ránk az első Máriához szóló könyörgés.

 

De nézzük meg csak pontosabban a Mária tisztelet kifejlődésének történelmi sorrendjét és amikről maradtak pontos feljegyzések:

 1. - A 2. században Jusztiniusz és Ireneusz párhuzamot vonnak Éva (ősanyánk) és Mária között.

 2. Már a korai évszázadoktól kezdve különböző apokrif íratok jelentek meg (vallásos jellegű írások, amelyek nem az apostoloktól származtak), amelyek tartalmukat tekintve egyre közelebb kerültek a néphitéhez.

 3. - 431-ben Efézusban, Máriára az “Isten-szülő” kifejezést használják.

 4. - 553-ban kihirdetik Mária örökös szüzességének dogmáját.

 5. - A 8. századból ünneplik Mária mennybemenetelét (egyes források I Gergely pápára utalnak a IV-ik században).

 6. - A 11. századtól kezdve imádkozzák az “Ave Mariat”, azaz “Üdvözlégy Mária” imát.

 7. - 1140-ben bevezetik Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepét

 8. - 13-15 században viták vannak a dominikánus és a Ferences szerzetes rendek között a szeplőtelen fogantatás kérdésében.

 9. - 1750 körül Ligouri Alfons megírja a “Mária dicsősége című könyvét – ami a modern Mária – kegyesség klasszikus műve.

 10. - 1849-ben IX Pius pápa kihirdeti: “Üdvösségünk alapja a szent Szűz”

 11. - 1854-ben ugyanez a pápa meghatározza a szeplőtelen fogantatás dogmáját és hivatalosá teszi azt.

 12. - 1858 “Mária” jelenés Lourdes-ban Franciaország.

 13. - 1891-ben XIII Leó pápa kijelenti: “ Amiképpen senki sem járulhat a mennyei Atyához, csak a Fiú által, ugyanúgy szerinte senki sem járulhat Krisztushoz, csak Mária által.”

 14. - 1917 “Mária” jelenés Fatimában. Néhány jövendölés és utasítások, amiket az akkori pápák nem vettek figyelemben és nem is tartották meg.

 15. - 1943-ban XII Pius pápa kijelenti: “Ő (Mária) áldozta fel Őt (vagyis Krisztust) az örök Atyának.”

 16. - 1946-ban XII Pius pápa megkoronázza a Fatimai szobrot, és kifejti: “Máriát méltán megilleti a tisztesség, hatalom és dicsőség.”

 17. - 1950-ben XII Pius pápa meghatározza Mária test szerint való mennybevitelének hivatalos dogmáját.

 18. - 1954-ben bevezetik Mária királyságának ünnepét.

 19. - A II Vatikáni Zsinaton (1962-1965), VI Pál pápa Máriát “az egyház anyjá”-nak nevezi.

 20. - 1968-ben VI Pál pápa a kiadott “Credo”-jában összefoglalta a Máriával kapcsolatos mai Romai Katolikus ismeretanyagot. Máriát a hagyomány szerint Isten Anyja néven nevezte: Hisszük, hogy, a boldogságos Mária …. a hústestté lett Ige, Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus anyja volt” és ez így lett pontosítva egy felnőttek számára szóló kátéban, amit Peil írt, hogy: “Mivel a Fia igaz Isten, ezért Ő (Mária) Isten anyja.”

 21. - 1979-ben II János Pál pápa engedélyezi, hogy az egyház egyes részeiben pünkösd 2 napján Mária-ünnepeket tartsanak: “Mária az egyház anya” néven.

 22. - 1942 és 1982 évek, Mária szeplőtelen szívének lettek szentelve.

 23. - 1983-ban II János Pál pápa megkoronázza a Jasna Gora-i Mária szobrot.

 

                Ezekből az adatokból nagyon is tisztán meglátszik, hogy a “Mária tisztelet”-nek az alapja nem a Biblia, az első századi és második századi keresztyének nem ismerték ezeket a dolgokat és nem is gyakorolták.

 

               Tovább meglátszik az is, hogy az apostolok nem hagytak semmi utalást a “Mária tiszteletre” és az első keresztyén gyülekezet vezetői, mint például Polycarp aki az apostoloktól vette egyenesen a tanítást, nem hagytak hátra semmi írást a “Mária tisztelet”-ről.

 

                Miért fontos ez nekünk keresztyéneknek? Azért mert abban az időben, mikor nagy üldözéseket szenvedtek az első századok keresztyénei, akkor egyedül Istenhez (Atya, Fiú és Szentlélek), kiáltottak segítségért.

               A másik az, hogy abban az időkben az Isten tisztelet az Isten tisztelet volt ( Isten szavának hirdetése imádság, dicsőítés, ének), és hiányzott a kultikus, sablonos és előírt szertartás, mint amit napjainkban a Római Egyházrendszer gyakorol.

 

                Befejezésül, annyit, hogy akit érdekel és érintett, az imádkozzon az Istenhez, Aki Atya, Fiú és Szentlélek, kérjen Tőle segítséget és lelki látást, olvassa a Bibliát naponta, kezdve az Új Testamentummal és nézzen jól utána a dolgoknak minél több forrásból, megvizsgálva a dolgokat örökké a Bibliával.

    Lehetne sok mindent még sorolni, de ez elégséges azért, hogy meglátszódjon, hogy az egész Mária “tisztelet” –nek semmi köze a Bibliával, ha még úgy is tűnne, mert nagyon kecsegtető és nagyon szép vallásos ruhában van felöltöztetve.

    Az egész dolog az emberek elméjének a szüleménye, amik hagyományokban átadódtak és az évszázadok során felhalmozódott, sőt észrevehető, hogy a 20 században nagyon is fel fokozódtak.

A Biblia nem ad még egy halvány utasítást sem arról, hogy valamilyen féleképpen keljen különösen tisztelni a Boldogságos Bibliai Máriát.

   Akik ezt teszik, csak a saját felelősségükre teszik, mert Istennek és az Ő szavának, a Bibliának semmi köze a napjainkban eltúlozott “Mária tiszteletnek”. Végül is, az egész “Mária tisztelet” nem tartozik bele a Bibliai evangéliumában, jó hírében, vagyis nem része a Jézus Krisztus evangéliumának.

         Az Isten világosan figyelmeztet az apostolok által. Olvasd csak mennyire súlyos következménnyel járhat mást hirdetni, mint a Krisztus evangéliumát. Pál apostol szavai:

De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen!

Amint már kijelentettük, most újra megismételjük: Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok: átkozott legyen!

Az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Istenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája. Galatáknak írt levél 1:8-10

 

 

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Június / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29005
30 nap: 511
24 óra: 8